Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 52/KH-UBND Gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2022 11/10/2021
2 51/KH-UBND Tổ chức Đại hội TDTT xã Bình Yên lần thứ VI năm 2021 05/10/2021
3 47/KH-UBND Xét "gia đình văn hóa", "Khu dân cư văn hóa" và "cơ quan văn hóa" năm 2021 xã Bình Yên 01/10/2021
4 45/KH-UBND Kế hoạch chuyển đổi Ipv6 cho mạng lưới, dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin của xã Bình Yên giai đoan 2021 - 2025 28/09/2021
5 43/KH-UBND Duy trì, cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính xã Bình Yên năm 2021 22/09/2021
6 42/KH-UBND Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021 21/09/2021
7 38/KH-UBND Tự kiểm tra cải cách hành chính năm 2021 08/09/2021
8 36/KH-UBND Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 trên địa bàn xã Bình Yên 31/08/2021
9 33/KH-UBND Thực hiện chương trình chuyển đổi số xã Bình Yên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 02/08/2021
10 31/KH-UBND Cải thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) xã Bình Yên năm 2021 15/07/2021
11 19/KH-UBND Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 xã Bình Yên 16/03/2021 Ngô Xuân Điển
12 18/KH-UBND Kiểm tra công vụ năm 2021 09/03/2021
13 14/KH-UBND Đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã năm 2021 25/02/2021
14 12/KH-UBND Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn xã năm 2021 05/02/2021
15 11/KH-UBND Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn xã Bình Yên 26/01/2021
16 10/KH-UBND Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 15/01/2021
17 09/KH-UBND Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 15/01/2021
18 03/QĐ-UBND Phân bổ dự toán chi ngân sách xã Bình Yên năm 2021 12/01/2021
19 05/KH-UBND Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước xã Bình Yên năm 2021 08/01/2021
20 04/KH-UBND Tuyên truyền cải cách hành chính xã Bình Yên năm 2021 08/01/2021

Thống kê truy cập

Đang truy cập:10310

Tổng truy cập: 952443