Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 

CHỦ TỊCH

Họ và tên: Ma Quang Chín

Năm sinh: 28/5/1967

Chức vụ: Chủ tịch HĐND

Điện thoại di động: 0986698855

Email: chinmq@gmail.com

PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Đào Thế Cảnh

Năm sinh: 21/10/1982

Chức vụ: Phó chủ tịch

Điện thoại di động: 0972640448

Email: thecanhby@gmail.com

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:9825

Tổng truy cập: 952400