Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Sơ đồ bộ máy UBND :

Chủ tịch UBND

Họ tên: Ngô Xuân Điển

Email: xuandientn@gmail.com

Ngày sinh: 26/02/1977

Số điện thoại: 0974934577

Lĩnh vực phuc trách: Nội vụ, GTVT, Dân tộc, LĐTB-XH, Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Tư pháp - Hộ tịch, Văn phòng UBND, Tài chính, Địa chính - Xây dựng, Quân sự - Công an.

Phó chủ tịch

Họ tên: Ma Công Ơn

Email: congonbinhyen@gmail.com

Ngày sinh: 05/10/1971

Số điện thoại: 0972993075

Lĩnh vực phuc trách: Nông - Lâm nghiệp, Giáo dục, Y tế, Văn hóa - TDTT.

 

 

Tư pháp

Họ tên : Ma Quang Trưng

Email : trungmq.dinhhoa@thainguyen

Ngày sinh : 2/7/1966

Số điện thoại : 01699332496

Lĩnh vực phụ trách :Tư pháp - hộ tịch

 

Văn phòng 

Họ tên : Ma Thị Ly

Email : Lyvp9x@gmail.com

Ngày Sinh : 30/6/1989

Số điện thoại: 0972251683

Lĩnh vực phụ trách: Nội vụ, Văn phòng

 

Văn phòng 

Họ tên : Ma Công Đào

Email : daovpby@gmail.com

Ngày Sinh : 06/10/1966

Số điện thoại: 0978549747

Lĩnh vực phụ trách: Nội vụ, Văn phòng

 

Văn hóa 

Họ tên : Hoàng Thị Yến

Email :  hoangyen3492tn@gmail.com

Ngày sinh : 4/3/1992

Số điện thoại : 0375610060

Lĩnh vực phụ trách : Văn hóa, Lao động - Thương binh và xã hội

 

Nông nghiệp

Họ tên : Vũ Thị Hồng

Email:  vuhongdhtn@gmail.com

Ngày sinh: 9/10/1987

Số điện thoại : 0966151656

Lĩnh vực phụ trách : Nông - Lâm nghiệp

 

Địa chính - xây dựng

Họ tên : Trần Hạnh Thúy

Email:  hanhthuy.pt@gmail.com

Ngày sinh: 07/11/1986

Số điện thoại : 0346294992

Lĩnh vực phụ trách : Đất đai


 

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:10064

Tổng truy cập: 952480