Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

ĐẢNG ỦY

Họ và tên: Ma Quang Chín

Năm sinh: 28/5/1967

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0986698855

Email: chinmq@gmail.com

 

Họ và tên: Ma Công Suất  

Năm sinh: 24/5/1982

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0986882529

Email: congsuatma@gmail.com

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:9949

Tổng truy cập: 952424