Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Hội nghị Công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX

11-09-2020 18:29

Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; các cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh; đại diện các Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh.


Đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, công tác tuyên truyền đã được các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ, phù hợp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, bản tin nội bộ, trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị; tuyên truyền bằng hình ảnh trực quan tại các nơi công cộng, tuyên truyền tại các hội nghị qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Đồng thời, tổ chức các hoạt động tuyên truyền như: Phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn biển tên các công trình chào mừng đại hội đảng bộ và tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Các cơ quan báo chí đã mở chuyên trang, chuyên mục và đăng tải nhiều bài viết, tin, phóng sự trên các ấn phẩm, phản ánh về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các địa phương, đơn vị trong 5 năm qua và công tác tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở, cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh sản xuất và phát sóng trên 700 tin, bài phản ánh về công tác chuẩn bị Đại hội; phối hợp với các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng phóng sự phản ánh kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị nhiệm kỳ 2015-2020 trình chiếu tại các đại hội cấp huyện. Báo Thái Nguyên đã đăng tải gần 500 tin, bài, ảnh tuyên truyền về Đại hội; xây dựng bản thảo 3 cuốn sách trình Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX phê duyệt để làm tài liệu phát cho đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh. Trung tâm Thông tin tỉnh đã đặt Banner tuyên truyền về Đại hội trên trang chủ của Cổng Thông tin điện tử tỉnh, đăng đầy đủ các văn bản chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời, đăng gần 100 tin, bài, phóng sự về đại hội đảng bộ các cấp. Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông các huyện, thành, thị đã xây dựng và phát thanh nhiều tin, bài, chuyên mục về đại hội trên sóng phát thanh của địa phương…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung liên quan đến công tác chỉnh trang đô thị; Quy chế tuyên truyền Đại hội; tuyên truyền bằng hệ thống pano trên các trục đường chính tại thành phố Thái Nguyên và tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở; kiểm tra thiết kế market phông chính Đại hội; trang trí khu vực tiền sảnh Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh, nơi tổ chức Đại hội; và nhiều nội dung quan trọng khác liên quan đến công tác tuyên truyền Đại hội.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được phê duyệt, yêu cầu Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy khẩn trương tham mưu, xây dựng kịch bản phối hợp tuyên truyền giữa các địa phương với tỉnh về công tác tổ chức Đại hội; đồng thời lồng ghép tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V sẽ được tổ chức vào ngày 24/9. Bên cạnh việc tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, cần tập trung tuyên truyền về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2020. Các cơ quan thông tin, báo, đài của tỉnh cần dành thời lượng thích hợp cho các chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền về Đại hội; đồng thời cần làm tốt công tác định hướng dư luận, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước.

 

Thanh Tâm
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4615

Tổng truy cập: 568464