Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Điểm văn bản chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh từ ngày 16/4 đến 29/4/2021

29-04-2021 15:11

* Ngày 16/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1600/UBND-QHXD về tăng cường công tác quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh.

 Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã:

- Chỉ đạo phòng, ban chuyên môn thanh tra quản lý hoạt động xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện trên địa bàn, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật; đồng thời công khai, minh bạch các thông tin về quy hoạch đã được phê duyệt trên địa bàn để các cấp, các ngành và nhân dân cùng biết, kiểm tra, giám sát và thực hiện.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về quản lý quy hoạch, quản lý hoạt động xây dựng theo quy hoạch; kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, sử dụng đất sai mục đích, tự ý san lấp mặt bằng, tự ý đầu tư xây dựng công trình khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép và các trường hợp vi phạm khác theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo xử lý nghiêm theo quy định đối với Chủ tịch UBND cấp xã và những cán bộ chuyên môn được phân công nhiệm vụ quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, hoạt động xây dựng theo quy hoạch để xảy ra vi phạm mà không xử lý kịp thời hoặc dung túng, bao che các hành vi vi phạm.

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh khi để xảy ra sai phạm trong công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc, quản lý đất đai, hoạt động xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn, nhất là các vi phạm xây dựng trái phép, xây dựng công trình đón đền bù, lợi dụng các chính sách về bồi thường giải phóng mặt bằng để thu lợi bất chính.

* Ngày 16/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1585/UBND-CNN tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021.

 UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Các Sở, Ban, ngành, tổ chức đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động phù hợp hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021,

2. Các cơ quan truyền thông: Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố, thị xã xây dựng các chuyên đề phóng sự, tin, bài có nội dung tuyên truyền, giáo dục về nước sạch và vệ sinh môi trường

3. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT làm cơ quan đầu mối để các cơ quan, đơn vị liên hệ triển khai các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021.

*Ngày 20/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1642/UBND-NC về công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức thực hiện các nội dung sau đây:

1. Khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, trách nhiệm được giao tại Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 08/3/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính;

2. Triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, hiệu lực, hiệu quả các quy định của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại các sở, ban, ngành, địa phương mình;

3. Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao tính chuyên nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác xử lý vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức có liên quan;

4. Khắc phục hạn chế, bất cập, tập trung ưu tiên, đầu tư hợp lý kinh phí, nguồn nhân lực, trang thiết bị nhằm từng bước cải thiện điều kiện bảo đảm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

* Ngày 26/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1705/UBND-QHXD về phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân và tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2021.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội, các hội đoàn thể triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh như sau:

Triển khai thực hiện nghiêm túc Văn bản số 1379/UBND-CNN&XD ngày 07/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông và Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2021 của Ban An toàn giao thông tỉnh, kết hợp áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn và kiến thức phòng chống dịch Covid-19 khi tham gia giao thông cho người dân.

Tăng cường vận động nhân dân thực hiện “Đã uống rượu, bia - không lái xe”; “Không sử dụng điện thoại khi lái xe”; “Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện”; “Thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô”; thực hiện nghiêm khẩu hiệu 5K (Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách; Không tập trung, Khai báo y tế) để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Sở Giao thông vận tải có phương án bảo đảm năng lực, chất lượng và an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa, nhất là dịch vụ vận tải hành khách, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về vận tải hành khách và phòng, chống dịch Covid-19.

 Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh và các địa phương công bố số điện thoại đường dây nóng về bảo đảm trật tự an toàn giao thông để tiếp nhận các phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ; đảm bảo phương án ứng trực theo chế độ 24/7 để tiếp nhận thông tin, giải quyết, khắc phục kịp thời các vụ việc phát sinh.

*Ngày 27/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1755/UBND-KGVX về thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra với phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch trên phạm vi, địa bàn quản lý; báo cáo cấp ủy cùng cấp để thống nhất chỉ đạo; yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị, người dân trên địa bàn khi đi ra ngoài tỉnh trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 trở về tỉnh Thái Nguyên phải tự giác khai báo y tế trung thực với cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương.

- Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng tại các sự kiện, hội họp có tập trung đông người. Tổ chức, cá nhân nào để xảy ra lây nhiễm dịch trong cộng đồng, căn cứ theo mức độ sẽ bị xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định.

- Hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết; trường hợp cần thiết phải tổ chức, thì cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức sự kiện chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện nghiêm các yêu cầu, điều kiện quy định về bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

- Trường hợp phát hiện ca bệnh trong cộng đồng, phải tập trung chỉ đạo, áp dụng ngay các biện pháp khoanh vùng, truy vết, cách ly; kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Việc áp dụng các biện pháp cách ly, phong tỏa, giãn cách xã hội phải theo phương châm thiết thực, hiệu quả; bảo đảm an toàn nhưng không để sản xuất, kinh doanh bị đình trệ ở quy mô quá mức cần thiết; hạn chế tối đa tác động bất lợi đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân.

* Ngày 27/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1751/UBND-TTPVHCC về thực hiện Văn bản số 516/TTg-KSTT ngày 22/4/2021 về việc thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, đổi mới cơ chế một cửa và xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành.

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố, thị xã:

- Khẩn trương thực hiện nhiệm vụ tại Văn bản số 1323/UBND-TTPVHCC ngày 02/4/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện Quyết định phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Tập trung nguồn lực để triển khai hiệu quả Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Nghiêm túc, tích cực hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 30/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND  ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thường xuyên rà soát chế độ báo cáo định kỳ, danh mục báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung để đảm bảo kịp thời phù hợp với mục tiêu, yêu cầu quản lý.

- Các sở, ban, ngành tham mưu người có thẩm quyền thực hiện tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành theo hướng đơn giản, thuận lợi, cắt giảm chi phí trước khi xây dựng, hoàn thiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc phạm vi chức năng quản lý để tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

- Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt khi thực hiện thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

* Ngày 27/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1742/UBND-KGVX về tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước, xâm hại trẻ em.

UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện các các biện pháp phòng, chống đuối nước, xâm hại trẻ em, trong đó tập trung các nội dung:

a) Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 08/12/2020, Công văn số 2093/UBND-KGVX ngày 09/6/2020 và Công văn số 813/UBND-KGVX ngày 08/3/2021 của UBND tỉnh; đặc biệt chú trọng công tác phòng ngừa tai nạn, thương tích, phòng chống đuối nước, xâm hại trẻ em.

b) Chủ động nắm bắt thông tin, tiếp nhận, giải quyết kịp thời, xử lý nghiêm các vụ việc xâm hại trẻ em; tăng cường phối hợp liên ngành trong việc chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống đuối nước trẻ em ở các cấp, các ngành; huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể và người dân trong việc phát hiện, giám sát, cảnh giới các khu vực có nguy cơ gây đuối nước cho trẻ em.

c) Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ trẻ em, hướng dẫn cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, gia đình, cộng đồng kiến thức, kỹ năng phát hiện, tố cáo kịp thời các hành vi xâm hại trẻ em; giám sát, trông coi trẻ em, đặc biệt là trẻ em nhỏ tuổi.

* Ngày 27/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1729/UBND-CNN về tập trung nguồn lực kiểm soát, khống chế dịch bệnh Viêm da nổi cục (VDNC) trên trâu, bò.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

UBND các huyện, thành phố, thị xã: Tổ chức rà soát, thống kê toàn bộ các hộ chăn nuôi gia súc (trâu, bò) trên địa bàn để chủ động trong việc quản lý, theo dõi giám sát dịch bệnh, cách ly gia súc khi có dịch xảy ra và tổ chức triển khai tiêm phòng vắc xin phòng, chống bệnh VDNC trâu, bò. Tăng cường kiểm tra giám sát, phát hiện kịp thời các trường hợp trâu, bò có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh VDNC; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định. Hướng dẫn chủ chăn nuôi trâu, bò tăng cường áp dụng các biện pháp chủ động phòng dịch; tổ chức tổng vệ sinh, sát trùng, tiêu độc, có giải pháp ngăn chặn, tiêu diệt ruồi, muỗi, ve, mòng,… truyền bệnh. Thành lập ngay các đoàn kiểm tra liên ngành cấp huyện, các tổ kiểm tra cấp xã thực hiện kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh, buôn bán, vận chuyển, giết mổ trâu, bò và các sản phẩm từ trâu, bò trên địa bàn; phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trâu, bò trái phép, không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển theo đúng quy định của pháp luật. Căn cứ vào diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành lập các chốt kiểm dịch động vật tạm thời cấp huyện, cấp xã, các đoàn, tổ đội kiểm tra nhằm thực hiện kiểm tra, quản lý việc buôn bán, vận chuyển trâu, bò ra, vào địa bàn. Tổ chức triển khai tiêm phòng khẩn cấp vắc xin VDNC theo chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT, hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản.

* Đối với địa phương đang có dịch bệnh VDNC: Thực hiện công bố dịch và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh kịp thời theo đúng quy định của Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thú y. Thực hiện tiêm phòng vắc xin bao vây ổ dịch theo hướng dẫn của cơ quan thú y.

* UBND tỉnh đã ban hành các Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội:

- Ngày 20/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 81/KH-UBND đảm bảo y tế phòng, chống dịch COVID-19 cho người nhập cảnh vào Việt Nam thực hiện cách ly y tế tại tỉnh Thái Nguyên.

- Ngày 23/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 83/KH-UBND thực hiện Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Thu Hà (biên tập, tổng hợp)
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:2133

Tổng truy cập: 806554