Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 75/QĐ - UBND của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án quản lý giết mổ gia súc, gia cầm.

13-08-2020 14:55

 

Đây là yêu cầu của đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện Quyết định 75/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện Đề án “Quản lý và xây dựng hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”.

Toàn cảnh cuộc họp

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trên địa bàn tỉnh hiện có 140 chợ; 1.305 hộ, điểm, cơ sở giết mổ động vật. Toàn tỉnh có 2 cơ sở giết mổ động vật tập trung, 7 cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ được cấp phép và có kiểm soát giết mổ của cơ quan thú y, đạt 33,3% so với mục tiêu Đề án; 12/140 chợ có sản phẩm động vật có dấu kiểm soát giết mổ của cơ quan thú y. Tại một số địa phương có doanh nghiệp, HTX, cá nhân đăng ký xây dựng cơ sở giết mổ động vật... Tuy nhiên, những kết quả trên chưa đạt kế hoạch đề ra của Đề án. Nguyên nhân do trên địa bàn tỉnh, hình thức chăn nuôi chủ yếu nhỏ lẻ, phân tán, theo quy mô hộ gia đình, việc giết mổ thực hiện theo hình thức truyền thống tại các hộ chăn nuôi; hầu hết các địa phương chưa rà soát, quy hoạch khu giết mổ tập trung; các doanh nghiệp, HTX, cá nhân đăng ký xây dựng cơ sở giết mổ gặp khó khăn vướng mắc trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất; các điểm giết mổ nhỏ lẻ không đáp ưng được các tiêu chí đảm bảo giết mổ vệ sinh, an toàn…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc xây dựng hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; đây là xu thế tất yếu nhằm đáp ứng tốt công tác quản lý, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, báo cáo cụ thể kết quả thực hiện Đề án, những khó khăn, giải pháp tháo gỡ để báo cáo UBND tỉnh thực hiện; yêu cầu các địa phương thực hiện quy hoạch khu vực giết mổ tập trung, cam kết theo lộ trình các chợ trên địa bàn bán sản phẩm động vật có kiểm dịch của cơ quan thú y. Các địa phương phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tháo gỡ các vướng cho các doanh nghiệp, HTX, cá nhân đăng ký xây dựng cơ sở giết mổ chuyển đổi mục đích sử dụng đất; tăng cường thông tin tuyên truyền đẩy mạnh việc thực hiện quản lý giết mổ tập trung, khuyến cáo người tiêu dùng nên sử dụng các sản phẩm động vật giết mổ có dấu kiểm dịch của cơ quan thú y để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Mạnh ThắngThống kê truy cập

Đang truy cập:4619

Tổng truy cập: 568473